site-logo

Не сте медицински специалист? Моля, посетете сайта, предназначен за широката публика

Информация за медицински специалисти относно продуктите на ГлаксоСмитКлайн

Този сайт съдържа информация за нашите продукти, разпространявани в Европа, включително условия за предписване и безопасност. Сайтът ще бъде допълван с последни данни и новини за продуктите. Можете да използвате опцията за търсене по два критерия - конкретен продукт или терапевтична област

SF: Последно обновено 05 Декември 2011:  DICE/MARK/0005a/10